Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura piedāvā speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskiem, somatiskiem, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem. www.jpskvaldeka.lv

Sniedzam bezmaksas individuālas konsultācijas (izglītības metodiķi, speciālais pedagogs un speciālais pedagogs, kas strādā pēc Montesori metodes, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, fizioterapeits, ārsts u.c.), metodisku un pedagoģisku palīdzību kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai citu izglītības iestāžu izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem.

Izmantotie speciālo vajadzības diagnostikas instrumenti:

  • Fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas tests. Gaitas novērtējuma algoritms.Muskuļu funkcionālie testi.
  • Kognitīvo procesu izpētes testi.
  • Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next tests
  • Ahenbaha uzvedības izvērtēšanas sistēma. 

Ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru 23274810 vai rakstot uz e-pastu: Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv, norādot interesējošos jautājumus.

Konsultāciju laiki: šeit

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi gūst jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības sekmīgai īstenošanai

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi gūst jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības sekmīgai īstenošanai. Arī šajā mācību gadā no 2019.gada augusta …
Lasīt Tālāk

Starptautisks pasākums Vācijā

Starptautisks pasākums Vācijā              Mūsu skolas metodiķe Ilze Šteinburga, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, no 6. oktobra  līdz 10 …
Lasīt Tālāk

Metodiskā diena.

2019.gada 22. oktobrī mūsu skolas pedagogi viesojās Šauļu logopēdiskajā skolā Lietuvā. Iepazināmies ar  Šauļu logopēdiskās skolas  darbības virzieniem  un  pieredzi …
Lasīt Tālāk

Informatīvi izglītojošs seminārs.

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem. 23.09.2019.  Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā notika  informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI 2 …
Lasīt Tālāk

KONFERENCE

KONFERENCE Bērncentrēta pieeja iekļaujošas izglītības īstenošanā 2019. gada 25. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā Institūta ielā 4, Jelgava …
Lasīt Tālāk

Seminārs – metodiskā diena

Seminārs – metodiskā diena Jelgavas un Ozolnieku novada pedagogiem Jelgavas  1. internātpamatskolas – attīstības centrā.             Sadarbībā ar Jelgavas novada …
Lasīt Tālāk

Kursi Kalamatā

Kursi Kalamatā Īstenojot Erasmus+K1 programmas projektu “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”,  laikā no 28. oktobra …
Lasīt Tālāk

Metodiskā diena Ogresgala pamatskolā

Metodiskā diena Ogresgala pamatskolā Lai veiksmīgi īstenotu Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra 2018./19. m. g. izvirzīto metodisko tēmu par āra nodarbībām, …
Lasīt Tālāk

Pedagogi gūst jaunu pieredzi Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā

Pedagogi gūst jaunu pieredzi Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā No 2018.gada augusta līdz oktobrim  Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības …
Lasīt Tālāk

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas tālākizglītības kursu A programmas

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas tālākizglītības kursu A programmas : No 2018.gada augusta līdz novembrim Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs …
Lasīt Tālāk

Mācību gada noslēguma seminārs

2018. gada 13. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika mācību gada noslēguma seminārs Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem. Seminārā …
Lasīt Tālāk

Pieredzes apmaiņa Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā

maijā vairāki Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi devās pieredzes apmaiņā uz Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības centru, lai papildinātu …
Lasīt Tālāk