Bez tēmas

test

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test Read more…

Skolas soma

Skolas somas ziņa

Skolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņaSkolas somas ziņa

Attīstības centrs

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura piedāvā speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskiem, somatiskiem, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem. http://www.jpskvaldeka.lv/ Sniedzam bezmaksas individuālas konsultācijas (izglītības metodiķi, speciālais pedagogs un speciālais pedagogs, kas strādā pēc Montesori metodes, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, fizioterapeits, ārsts u.c.), metodisku un pedagoģisku Read more…

Attīstības centrs

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas tālākizglītības kursu A programmas

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas tālākizglītības kursu A programmas :

No 2018.gada augusta līdz novembrim Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizē divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.” A(8.st.)

(vairāk…)

Attīstības centrs

Pieredzes apmaiņa Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā

  1. maijā vairāki Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi devās pieredzes apmaiņā uz Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības centru, lai papildinātu zināšanas, kā strādāt ar izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem un komunikācijas grūtībām.

Skolā mūs laipni sagaidīja un uzņēma direktora vietniece metodiskajā darbā Ieviņa Vanaga un direktora vietniece izglītības jomā Madara Ančereviča.

Apvienotās 1. – 3. klases skolotāja Iveta iepazīstināja ar prezentāciju par skolu, tajā apgūstamajām izglītības programmām un dienas kārtību skolēniem.

(vairāk…)

Jaunumi

Eiropas Sporta nedēļa

Eiropas Sporta nedēļa 23. – 30. septembris Esi kustīgs. Esi veselīgs.   Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika jau ceturto gadu. Šogad tā norisinājās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem. Mūsu skolā šī nedēļa iesākās jau 21. Read more…

Bez tēmas

Vecāki var pieteikt bērnus ar speciālām

Vecāki var pieteikt bērnus ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības programmās   No šā gada 1. septembra Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā papildus speciālās pamatizglītības programmām tiks īstenotas arī trīs speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kas pielāgotas bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem, ar somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Kopumā Read more…