Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU studentiem

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU studentiem 2021. gada 27. septembrī mūsu skolas attīstības centra speciālisti virtuālajā vidē tikās ar LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. Semināra laikā studenti tika iepazīstināti ar Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra atbalsta sistēmu un individuālā darba ar izglītojamajiem īstenošanu iekļaujošajā izglītībā. Read more…

Jaunumi

Garīgās veselības veicināšana skolās

2021. gada 29. septembrī Aicinām piedalīties konferencē “Garīgās veselības veicināšana skolās” “Garīgās veselības veicināšana skolās” ir zinātniski pārbaudīta programma bērniem no pirmsskolas līdz vidusskolai, ieskaitot atbalstu skolotājiem un vecākiem. Programmas īstenošana un pārbaude 2020./21. m. g. notika uz Covid-19 pandēmijas ierobežojumu fona. Konferencē eksperti un programmas dalībnieki iepazīstinās ar Garīgās Read more…

Jaunumi

Miķeļdiena

Šīs saulgriežu svinības latvieši atzīmēja sevišķi kupli un jautri. Tādēļ, piektdien, 1. oktobrī, mūsu skolā tika organizēts Miķeļdienas pasākums sākumskolas klašu skolēniem. No rīta, skolas pagalmā, bērni kopā ar skolotājām devas ārā un piedalījās dažādas jautrās aktivitātes. Ar nepacietību gaidām nākamos svētkus – Mārtiņus!

Attīstības centrs

Seminārs

 Seminārs “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”   Ventspils novada pirmsskolas pedagogiem 21.09.2021. mūsu skola ZOOM platformā rīkoja semināru “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs” Ventspils novada pirmsskolas pedagogiem. Uzsākot bērna obligāto izglītošanu no piecu gadu vecuma, izglītības iestādēm ir uzdots izvērtēt katra bērna speciālās vajadzības. Lai Read more…

Jaunumi

Dzejas dienas

“Dzejas vilnis” 2021 16. septembrī, saulei mijoties ar lietavām, tika aizvadītas tradicionālās Dzejas dienas, kuras šogad ienāca pilsētā ar vadmotīvu “Dzejas vilnī”. Dzejas dienas jau sesto gadu ieskandināja velobrauciens “Dzejritenis”, piestājot pie četrām pilsētas bibliotēkām. Pie katras no tām bija klausāmi muzikāli un radoši priekšnesumi, pašsacerēti dzejoļi un dzejnieku Ivara Read more…