Barikādēm32

Ar gara spēku pret karaspēku!

 Atzīmējot 32 gadus kopš 1991. gada janvāra Barikādēm un pieminot tā laika upurus,  Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra skolēni un skolotāji tikās ar vēsturnieku, barikāžu laika dalībnieku Andri Tomašūnu. Ugunskuram kurot, skolēni ar interesi klausījās vēsturnieka stāstījumu par barikāžu laika notikumiem. Izglītojamie uzdeva sev interesējošos jautājumus, cienājās ar pīrādziņiem un dzēra karstu tēju. Nobeigumā vienojās kopīgā dziesmā.

Skolēniem bija pārsteigums, ka arī mūsu matemātikas skolotāja Guntra ir Barikāžu dalībniece un dalījās ar savām atmiņām par tā laika notikumiem. Tā bija patriotiskā audzināšanas stunda, Latvijas vēstures izpratne.

1991.gada janvāra barikādes bija Latvijas tautas garīgā spēka augstākā izpausme. Nepieredzēta vienotība, gatavība kailām rokām aizstāvēt brīvības un demokrātijas idejas, nesavtība un mīlestība uz Dzimteni – tās bija vērtības, kuru vārdā mūsu tauta apvienojās, lai cīnītos un atgūtu neatkarīgu valsti – LATVIJU.

Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Pretinieks redzēja, ka cilvēkos iekšā bija kas tāds, ko nevarēja nošaut, uzvarēt. Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.

Barikāžu laiks pierādīja milzīgu tautas vienotības spēku. Barikādes vairoja sabiedrības pārliecību, ka neatkarība sasniedzama demokrātiskā ceļā.

  Janvāri vajag atcerēties, jo tas ir viens no Latvijas pašapziņu veidojošiem stūrakmeņiem. Tas bija izšķirošais posms, kad pavērās visi ceļi.