Attīstības centrs

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra attālināta konsultatīva atbalsta nodrošināšana

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra attālināta konsultatīva atbalsta nodrošināšana. Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra speciālisti katru darba dienu no plkst. 8.30- 17.00. nodrošina attālinātas konsultācijas citu izglītības iestāžu izglītojamiem un vecākiem /likumiskiem pārstāvjiem, kā arī sniedz metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem kvalitatīvas speciālās izglītības īstenošanai. Atbalstu nodrošina: Direktora vietniece Read more…

Attīstības centrs

Jelgavas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci par iekļaujošo izglītību.

Jelgavas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci par iekļaujošo izglītību. 2020. gada 15. janvārī Jelgavas 6. vidusskolā tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”.   Divdesmit deviņi skolas pedagogi papildināja savu pieredzi, guva jaunas atziņas un idejas mācību procesa organizēšanai klasē, ja Read more…

Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs.

Informatīvi izglītojošs seminārs Mežotnes sākumskolā. 2020. gada 14. janvārī mūsu skolas izglītības metodiķes viesojās Mežotnes sākumskolā, lai pārrunātu tēmas, kas saistītas ar iekļaujošās izglītības realizēšanu skolā. Seminārā piedalījās ne tikai Mežotnes sākumskolas pedagogi, bet arī kolēģi no Vecsaules pamatskolas. Seminārā tika pārrunāti priekšnoteikumi sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanai un mācību procesa Read more…

Attīstības centrs

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi gūst jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības sekmīgai īstenošanai

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi gūst jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības sekmīgai īstenošanai. Arī šajā mācību gadā no 2019.gada augusta līdz novembrim  Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēja divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņu stundu apjomā – “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, Read more…

Attīstības centrs

Starptautisks pasākums Vācijā

Starptautisks pasākums Vācijā              Mūsu skolas metodiķe Ilze Šteinburga, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, no 6. oktobra  līdz 10. oktobrim piedalījās starptautiskā pasākumā „SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects”, kas norisinājās Vācijā Frankfurtē pie Mainas.               Šī pasākuma mērķis bija iepazīties ar programmu “Erasmus+: Jaunatne Read more…

Attīstības centrs

Metodiskā diena.

2019.gada 22. oktobrī mūsu skolas pedagogi viesojās Šauļu logopēdiskajā skolā Lietuvā. Iepazināmies ar  Šauļu logopēdiskās skolas  darbības virzieniem  un  pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā Lietuvā, kā arī piedalījāmies mācību stundās. Pedagogi iepazina starpdisciplinārās stundas: “Baltijas zelts”, “Eņģelis”, “Iepazīsti sevi” un matemātikas stundu par ģeometriskajām figūrām plaknē, kā arī nodarbības logopēdijā. Mums Read more…

Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs.

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem. 23.09.2019.  Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā notika  informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. LLU studenti pilnveidoja zināšanas speciālās pedagoģijas terminoloģijā un mācību metodēs. Studenti papildināja izpratni par iekļaušanas būtību, veidiem un funkcijām. Mūsu skolas metodiķi  dalījās Read more…

Attīstības centrs

KONFERENCE

KONFERENCE Bērncentrēta pieeja iekļaujošas izglītības īstenošanā 2019. gada 25. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā Institūta ielā 4, Jelgava 09.30-10.00 Dalībnieku reģistrēšanās, kafija. 10.00-10.15 Konferences atklāšana. /Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra direktore Gunda Balode/ 10.15-11.00 Individuālas pieejas nodrošināšana mācību iestādē, izmantojot alternatīvās apmācības metodes. /Irēna Domniece – SIA Read more…

Attīstības centrs

Seminārs – metodiskā diena

Seminārs – metodiskā diena Jelgavas un Ozolnieku novada pedagogiem Jelgavas  1. internātpamatskolas – attīstības centrā.             Sadarbībā ar Jelgavas novada izglītības pārvaldi  20. februārī mūsu skolā tika organizēts seminārs – metodiskā diena Jelgavas un Ozolnieku novada izglītības iestāžu atbalsta komandas pārstāvjiem. Seminārā piedalījās 23 dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.   Read more…

Attīstības centrs

Kursi Kalamatā

Kursi Kalamatā Īstenojot Erasmus+K1 programmas projektu “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”,  laikā no 28. oktobra līdz 4. novembrim izglītības metodiķe Marika Cabija apmeklēja strukturētos kursus “Towards the inclusive classroom: best practice” un direktora vietniece Līga Gutnika apmeklēja strukturētos kursus “Special Needs Education: A step-by-step approach”, Read more…