Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura piedāvā speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskiem, somatiskiem, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem. http://www.jpskvaldeka.lv/

Sniedzam bezmaksas individuālas konsultācijas (izglītības metodiķi, speciālais pedagogs un speciālais pedagogs, kas strādā pēc Montesori metodes, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, fizioterapeits, ārsts u.c.), metodisku un pedagoģisku palīdzību kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai citu izglītības iestāžu izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem.

Izmantotie speciālo vajadzības diagnostikas instrumenti:

  • Fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas tests. Gaitas novērtējuma algoritms.Muskuļu funkcionālie testi.
  • Kognitīvo procesu izpētes testi.
  • Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next tests
  • Ahenbaha uzvedības izvērtēšanas sistēma. 

Ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru 23274810 vai rakstot uz e-pastu: Liga.Gutnika@jelgava.izglitiba.lv, norādot interesējošos jautājumus.

Konsultāciju laiki:

http://www.jpskvaldeka.lv/index.php/atbalsts/konsultacija