“Kompleksa novērtēšanas un atbalsta programma, lai samazinātu ar ekrānos pavadīto laiku saistītos veselības riskus pusaudžiem”

Šajā mācību gadā mūsu skola ir iesaistījusies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un  Latvijas Universitātes kopīgi veidotā projektā “Kompleksa novērtēšanas un atbalsta programma”, lai samazinātu ar ekrānos pavadīto laiku saistītos veselības riskus pusaudžiem”., kura mērķis ir novērtēt skolēnu informācijas tehnoloģiju lietošanas paradumu saistību ar bērnu emocionālo veselību un uzvedības izmaiņām(projekta Nr. lzp-2019/1-0152).

Neapdomīga laika pavadīšana internetā var izraisītus fiziskus, emocionālus vai sociālus traucējumus.

Projekta uzdevums ir pētīt, ko pusaudži, t.sk. ar invaliditāti, dara pie viedierīču ekrāniem, kā tas saistīts ar viņu fiziskajām aktivitātēm un mācīšanās spējām, izstrādāt novērtēšanas metodes un izglītojošu atbalsta programmu pedagogiem un vecākiem.

Projekts ir aktuāls arī starptautiskā līmenī, jo pēdējā desmitgadē arvien vairāk zinātnisku pierādījumu liecina par pārmērīgu ekrānā pavadītā laika saistību ar aptaukošanos, neatbilstošu sociālo un emocionālo attīstību, kas pasliktina pusaudžu sekmes skolā:

Lai novērtētu skolēnu informācijas tehnoloģiju lietošanas paradumus un uzvedības un emocionālās izmaiņas, 5.-9.klases skolēniem tiks piedāvāts aizpildīt aptauju. Visu respondentu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tās tiks analizētas apkopotā veidā.