Jelgavas pašvaldības izglītības iestāde
Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs.

ir izglītības iestāde, kas piedāvā speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskajiem, somatiskajiem, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem.


Izglītības iestāde piedāvā:

  • konsultatīvu, metodisku un pedagoģisku atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem/aizbildņiem un pedagogiem;
  • atbalstu izglītojamā individuālo spēju un vajadzību izvērtēšanā;
  • agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no izglītības ieguves vietas;
  • palīdzību pedagogiem sastādīt atbilstošus individuālās izglītības plānus, atbalsta pasākumus, vingrojumu kompleksus, metodiskos atbalsta materiālus;
  • informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību (semināri, konferences, praktikumi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus).