XVIII STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS

“ES DZĪVOJU PIE JŪRAS”.

Konkursa tēma „Vētra” .

Jūrmalas Mākslas skola Starptautisko mākslas konkursu “Es dzīvoju pie jūras” organizē kopš 2001.gada.  Šajos gados konkurss ir izveidojies par  vienu no vadošajiem bērnu  un jauniešu vizuālās mākslas konkursiem Latvijā, kā arī guvis atpazīstamību arī ārvalstīs.

XVIII Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Es dzīvoju pie jūras 2019” tika iesūtīti 3500 darbi no 451 izglītības institūcijas no 23 valstīm – Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Ķīnas (Hong-Kongas), Horvātijas, Igaunijas, Indijas, Kazahstānas, Krievijas, Lietuvas, Moldovas Republika, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas un Latvijas. Konkursa apbalvoto darbu izstāde no 22. marta līdz 22. aprīlim bija skatāma Līvu Akvaparkā.

Mūsu skolu, vizuālās mākslas skolotājas Daces Podnieces rosināti, konkursā ar radošiem vizuālās mākslas darbiem pārstāvēja Rihards Šveicars, Linda Koluža, Laura Koluža, Viktorija Čekunova, Markuss Česnausks, Daniels Zeps, Elizabete Apse, Madara Patrīcija Eigita, Paula Luīze Liepa, Kristīne Kokorēviča.

Priecājamies par 3.klases skolnieces Viktorijas Čekunovas panākumiem, jo konkursā iegūta atzinība par veiksmīgu piedalīšanos un radošu tēmas izklāstu!

Paldies konkursa rīkotājiem un atbalstītājiem par fantastisko iespēju 22. martā konkursa dalībniekiem piedalīties izstādes atklāšanas un apbalvošanas pasākumā, kā arī baudīt atpūtu Līvu akvaparkā! Ar nepacietību gaidīsim konkursu pēc diviem gadiem – 2021. gadā!