Erasmus akreditācija

Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs pēdējo gadu laikā sekmīgi īstenoja vairākus Erasmus+ projektus, kas bija jauns izaicinājums visiem projekta dalībniekiem, jo iepriekš šādas pieredzes skolai nebija. Piešķirtais grants deva iespēju skolas pedagogiem un administrācijas pārstāvjiem, piedaloties Erasmus + mobilitātēs, gūt starptautisku pieredzi iekļaujošās un speciālās izglītības īstenošanas jomās dažādās Eiropas valstīs, paaugstināt savu profesionalitāti un personīgo izaugsmi. Iegūtā pieredze, zināšanas, mācību un audzināšanas metodes tika nodotas tālāk gan skolā, gan ārpus tās.

Gūtā pieredze, izaugsme, pozitīvie ieguvumi, saņemtie augstie novērtējumi par sekmīgu projekta īstenošanu  un vēlme sekmēt skolas turpmāko attīstību, pārņemot Eiropas pedagogu pieredzi un labo praksi, bija pamats pieteikties Erasmus akreditācijai.

 Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs 2021.gada oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā  iesniedza pieteikumu Erasmus+ akreditācijai pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolu izglītības jomā.

Erasmus akreditācija:

  • sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem;
  • apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu;
  • paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai;
  • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām.

Esam gandarīti par paveikto, jo 1. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra paziņoja, ka skola ir ieguvusi Erasmus+ akreditāciju uz pieciem gadiem, no 2022. gada 1. februāra – 2027. gada 31. decembrim.

Erasmus + akreditācija paver jaunas un daudz plašākas durvis iegūt starptautisku pieredzi, kas ir nozīmīgs instruments skolas attīstības plāna sekmīgai īstenošanai.