Turpinot dalību Erasmus + projektā, no 2022. gada 21. augusta līdz 28.augustam vispārējās izglītības angļu valodas skolotāja Arnita Spure, sākumskolas skolotāja Diāna Cabija un pirmsskolas izglītības skolotāja Inita Brunava devās uz mācību mobilitāti Itālijā, kur Erasmus+ projekta  ietvaros piedalījās profesionālas pilnveides kursos Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development.”

Mācības notika Florencē un kursu organizātori bija “Institute for Training, Employability and Mobile learning”.

Kursi sākās pirmdienas rītā, kur dienas lielākā daļa aizritēja spraigā darbā. Pirmās dienas mācību mērķis bija dalībniekus iepazīstināt ar dažādām “ledus laušanas” metodēm, ko pilnvērtīgi izmantot darbā ar bērniem un pusaudžiem. Visas šīs metodes tika realizētas praksē, tādējādi veidojot sadraudzību ar pārējiem Erasmus + projekta kolēģiem, kas ieradušies no citām valstīm.

Turpmākajās dienās ļoti liels uzsvars tika likts uz sociāli emocionālo mācīšanos, izglītojamā emocijām, sajūtām un labbūtību klasē un skolas vidē. Kursu gaitā tika apgūts ne vien tas, kā veidot

pozitīvu vidi mācību procesā, bet arī tika meklēti faktori, kas motivē un arī demotivē pedagogus ikdienas darbā. Tāpat arī tika apgūtas dažādas metodes, kā vislabāk cīnīties ar demotivējošajiem faktoriem, lai mēs kā pedagogi ikdienā spētu tikt galā ar savām emocijām un nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu mācību procesu.

Ārpus mācību procesa kursu rīkotāji dalībniekus iepazīstināja ar Florences vēsturi un pilsētas skaistākajām vietām.

Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar pārējo kolēģu darba īpatnībām, tādējādi izvērtējot kopīgos un atšķirīgos ikdienas darba pienākumus. Dalībniekiem bija iespēja dalīties arī ar savu pieredzi un metodēm, ko vislabāk izmantot kādā konkrētā situācijā. Iegūtās zināšanas un prasmes tiks realizētas mūsu skolas audzēkņu izglītošanā  un attīstības procesā, kā arī ar gūto pieredzi dalīsimies ar savas un citu izglītības iestāžu pedagogiem.

Kursi noslēdzās ar iegūtās informācijas un zināšanu apspriedi un analīzi, kā arī jaunu, starptautisku kolēģu kontaktu apmaiņu un kursa apliecību saņemšanu.