Informatīvi izglītojošs seminārs Mežotnes sākumskolā.

2020. gada 14. janvārī mūsu skolas izglītības metodiķes viesojās Mežotnes sākumskolā, lai pārrunātu tēmas, kas saistītas ar iekļaujošās izglītības realizēšanu skolā.

Seminārā piedalījās ne tikai Mežotnes sākumskolas pedagogi, bet arī kolēģi no Vecsaules pamatskolas.

Seminārā tika pārrunāti priekšnoteikumi sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanai un mācību procesa organizācijai: piemērojamie atbalsta pasākumi ikdienas mācību darbā un pārbaudes darbos skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, individuālo izglītības plānu veidošana, skolēnu vērtēšana, pedagogu – vecāku sadarbība.

Visi kolēģi labprāt iesaistījās diskusijās, dalījās savā pieredzē un labās prakses piemēros, īstenojot iekļaujošo izglītību.