Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem

2020. gada 24. septembrī mūsu skolā nu jau otro gadu viesojās LLU IMI 2. kursa studenti studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros.

Semināra laikā studentiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par speciālās izglītības programmām un to īstenošanu, kā arī par iekļaujošās izglītības īstenošanas pamatprincipiem vispārizglītojošajās skolās. Tika pārrunāti jautājumi par nepieciešamo atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām un to piemērošanu mācību procesā, kā arī pedagogu – vecāku – atbalsta speciālistu sadarbība.

Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika studentus iepazīstināja arī ar Jelgavas pamatskolas „Valdeka” – attīstības centra darbības virzieniem un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā.

Visa semināra laikā studenti uzdeva sevi interesējošus jautājumus un aktīvi iesaistījās diskusijās, daloties arī savā pieredzē.