Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem.

23.09.2019.  Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā notika  informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. LLU studenti pilnveidoja zināšanas speciālās pedagoģijas terminoloģijā un mācību metodēs. Studenti papildināja izpratni par iekļaušanas būtību, veidiem un funkcijām. Mūsu skolas metodiķi  dalījās pieredzē par mācību metožu daudzveidību darbā ar izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, par sekmīgu iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijā. Studentiem bija iespēja iepazīties ar Eiropas Erasmus+ K1 projektā “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” gūto pieredzi.