Izglītojošs seminārs Cēsu 1. pamatskolas pedagogiem

2022. gada 23. martā, ZOOM platformā Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra metodiķi Līga Gutnika, Marika Cabija un Ilze Šteinburga pēc Cēsu 1. pamatskolas vadības lūguma rīkoja izglītojošu semināru par Individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrādi un ieviešanu skolā.

Seminārā piedalījās divdesmit divi Cēsu 1. pamatskolas pedagogi un atbalsta speciālisti – psihologs, logopēds, sociālais pedagogs.

Seminārs noritēja pozitīvā gaisotnē, tā laikā tika pārrunātas dažās skolas problēmsituācijas, atrasti vairāki risinājumi un izplānoti pirmie svarīgie soļi, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem un arī pedagogiem.

Detalizēti tika pārrunāta individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamajam ar dažādām speciālajam vajadzībām, atbalsta pasākumu piemērošana, kā arī tika aktualizēta dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbība ar atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem.

Noslēgumā pedagogi atzina, ka sniegtās zināšanas patiešām bija noderīgas un pats galvenais, ka tās veicina izpratnes veidošanu un stereotipu laušanu.