Projekta nosaukums “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046897

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta sākuma datums 27/08/2018

Projekta beigu datums 26/08/2019

Projektam piešķirtais finansējums 8024,00 EUR

Projekta mērķi ir:

•paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā, pārņemot labo praksi savā ikdienas darbā, daloties ar to savā skolā , kā arī ar citu izglītības iestāžu pedagogiem;

•paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi darbā ar izglītojamajiem ar funkcionāliem un smagiem garīgās veselības traucējumiem;

•uzlabot pedagogu prasmes strādāt multikulturālā vidē, efektīvi risināt klases uzdevumus, kas saistīti ar kultūras un valodu daudzveidību;

• paaugstināt skolas administrācijas kompetenci izglītības iestādes vadības jomā, kas saistīta ar organizācijas darbu – skolas darbības plānošanu, organizēšanu un vadīšanu. Veikt ES dalībvalstu izglītības sistēmu salīdzinošu analīzi.

Projekta kontaktpersona- Liga Gutnika,  liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv