Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra attālināta konsultatīva atbalsta nodrošināšana.

Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra speciālisti katru darba dienu no plkst. 8.30- 17.00. nodrošina attālinātas konsultācijas citu izglītības iestāžu izglītojamiem un vecākiem /likumiskiem pārstāvjiem, kā arī sniedz metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem kvalitatīvas speciālās izglītības īstenošanai.

Atbalstu nodrošina:

  1. Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika, e-pasts: liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv,  tālr.23274810;
  2. Metodiķe Marika Cabija , e-pasts: marika_c@inbox.lv, tālr. 23274810;
  3. Metodiķe Ilze Šteinburga, e-pasts: ilze.steinburga@gmail.com, tālr. 23274810;
  4. Metodiķe Rūta Kozlova, e-pasts: kozlovaruuta@gmail.com, tālr. 23274810.

Jautājumus iespējams uzdot arī ārpus norādītā darba laika, rakstot uz e-pasta adresi liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv. Metodiskā centra speciālisti ar Jums sazināsies un sniegs atbildes, tiklīdz tas būs iespējams.

Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra metodiķi un pedagogi ir izstrādājuši metodiskos un atbalsta materiālus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

http://jpskvaldeka.lv/metodiskie-materiali/