Karjeras attīstības atbalsta pasākums
“Jauno tehnoloģiju pielietojums vizuālās reklāmas dizainā”

2019. gada 16. maijā projekta ietvaros Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra 7., 8. un 9. klases skolēni iepazinās ar vizuālās reklāmas dizaina profesiju, ātri apgūstamu vizuālās reklāmas jauno tehnoloģisko pielietojumu ar prognozējamu rezultātu.

Mūsu skolā viesojās tekstilmākslinieks Jānis Trops, kas ir  SIA „Radošo darbu galerija” direktors (no 2003). Mākslinieks skolēnus iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, kā arī  stāstīja par vizuālās reklāmas dizainā pielietojamiem materiāliem, to īpašībām un apstrādes jaunākajām tehnoloģijām vizuālās reklāmas procesā. Skolēni uzzināja par reklāmas dizaina speciālista darba specifiku.

Mācību izzinošās, radošās nodarbības laikā tekstilmākslinieks Jānis Trops skolēniem mācīja, kā  krāsainu attēlu pārnest uz tekstila izstrādājumu.  Skolēni izvēlēto attēlu pārnesa uz auduma maisiņa vai krekliņa un izveidoja savu apdrukātu tekstila krekliņu vai maisiņu.