Kārtība kādā atkārtoti tiek saņemta skolēna apliecība (ja tā ir nozaudēta vai nozagta)

Izglītības pārvaldē jāuzraksta (vai jānogādā) iesniegums par kartes nomaiņu (pielikumā veidlapa).

Jāsamaksā uz JIP kontu €6.05 + PVN = €7.32.

Cenrādis pieejams šeit: https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/pakalpojumi/maksas-pakalpojumi/

Swedbank LV38HABA0551027954248

SEB LV07UNLA0008014130203

Maksājumā jānorāda izglītojamā personas kodu un mērķi – skolēna apliecības nomaiņa.

Kad maksājums ir saņemts, Izglītības pārvalde slēdz iepriekšējo karti un informē skolas lietotāju par iespēju pieteikt jaunu karti.