II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss

“Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”

 

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola rīkoja jau otro novadnieka, latviešu mākslinieka  Ģ. Eliasa daiļradei veltītu vizuālās mākslas konkursu.

Katrai paaudzei ir savi uzdevumi. Kultūras jomā – apzināt, izpētīt un saglabāt priekšteču gara pērles. Bez vēstures nav nākotnes, tāpēc ir svarīgi zināt un godāt savas nācijas personības. Viens no tādiem Latvijas 20. gadsimta kultūrā bija Ģederts Eliass – spožs gleznotājs, mākslas vēstures pētnieks, spēcīga personība, kura mākslas mantojums apliecina piederību pie augstākajām Eiropas kultūras kvalitātēm. Lepojamies, ka šī izcilā personība ir mūsu novadnieks, dzimis un audzis Jelgavas novada Platones pagasta „Zīlēnu” mājās.

Šogad  konkursa tēma – Klusā daba. Lauku veltes. Mākslas darbs, kas atveido kompozīcijā sakārtotus dzīvās dabas (augļi, dārzeņi, ziedi, medījums) un nedzīvās dabas (sadzīves priekšmeti, trauki un tamlīdzīgi) objektus.

Ģ. Eliasa vārdā nosauktais vizuālās mākslas konkurss ir iedibināts 2018. gadā, godinot mākslinieka 130 gadu jubileju. Pirmajā konkursa norises gadā tika saņemti 635 darbi, bet šogad to skaits ievērojami audzis – kopumā izvērtēti 850 vizuālās mākslas darbi. Darbus konkursam  iesniedza skolēni no dažādām Latvijas vietām, kā arī Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Polijas. Tā  kā darbi bija ļoti interesanti un kvalitatīvi, to vērtēšana nebija viegla. Ņemot vērā augsto kvalitāti un lielo dalībnieku skaitu, līdzās laureātiem katrā vecuma grupā tika noteikti arī simpātijas balvu ieguvēji.

Lai veicinātu skolēnu izpratni un rosinātu interesi par kluso dabu kā mākslas žanru, konkursā no mūsu skolas piedalījās Jolanta Dukule, Linda Koluža, Samuels Kohūts, Amanda Plavkova, Megija Erdmane, Amēlija Kristiāna Smikarste, Nora Vītola, Laura Mūrniece Paula Luīze Liepa, Elizabete Apse.

Jelgavu konkursā pārstāvēja Mākslas skolas, 1. internātpamatskolas-attīstības centra un Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi.

 Atzinības raksts 7–9 gadus  vecuma grupā glezniecības darbu konkurencē tika pasniegts 1. internātpamatskolas-attīstības centra 3. klases skolniecei Lindai Kolužai, kura  apmeklē vizuālās mākslas pulciņu skolā un norāda, ka viņai patīk gleznot – īpaši dabu pavasarī vai vasarā. (www.jelgavasvestnesis.lv)

Apsveicam Lindu Kolužu ar teicamo sniegumu starptautiskajā konkursā!

Paldies vizuālās mākslas skolotājai Dacei Podniecei par iedrošinājumu un atbalstu!