“Labizjūta un garīgā veselība iekļaujoša mācību procesa īstenošanā”

2021. gada 22. aprīlī Jelgavas pamatskola “ Valdeka”-attīstības centrs organizēja jau ceturto ikgadējo konferenci, kuras mērķis bija sniegt zināšanas un atbalstu Latvijas izglītības iestāžu darbiniekiem, pedagogiem, vecākiem, ļaujot labāk izprast katra izglītojamā individuālas vajadzības un spēt nodrošināt nepieciešamo atbalstu veiksmīga ikdienas mācību procesa organizēšanā, iekļaujot tajā izglītojamos ar speciālajām vajadzībām.

Konference sniedza izpratni un zināšanas par kompleksu pieeju garīgās veselības veicināšanā iekļaujošā mācību procesā, nodrošinot pozitīvas, savstarpēji atbalstošas un labizjūtu veicinošas pedagogu, izglītojamo un vecāku attiecības izglītības vidē. Pedagogi tika iepazīstināti ar iespējām pielietot dažādas stratēģijas, lai veicinātu gan savas, gan izglītojamo sociāli emocionālās mācīšanās prasmes, stiprinātu dzīves spēku un mazinātu iespējamos uzvedības problēmu veidošanās riskus.

Šī gada konferences tēma bija “Labizjūta un garīgā veselība iekļaujoša mācību procesa īstenošanā”, Konferencē tika runāts par tādām mūsdienās svarīgām un aktuālām tēmām, kā:

  • Emocionālās veselības un labizjūtas veicināšanas aspekti izglītības iestādē (lektore- Ilze Damberga).
  • Psihohigiēna un psihiskās veselības saglabāšana (lektore- Laura Valaine).
  • Robežas attiecībās – bērns, vecāks, skolotājs (lektore-. Līga Bērziņa).
  • Informācijas tehnoloģiju lietošanas paradumi un to saistība ar psihosociālās, emocionālās uzvedības riskiem (lektore- Aija Kļaviņa).

Mums, kā konferences organizatoriem, bija liels prieks par plašo dalībnieku loku.  Konference notika tiešsaistē, un tas deva iespēju aptvert lielu daļu Latvijas novadu. Mūs priecēja lielā dalībnieku interese no tādām attālām vietām kā Gulbene,  Krustpils novads, Jēkabpils, Līgatne, Talsi, Saldus, Madona, Skrīveru novads, Viļānu novads, Viļakas novads, Raunas novads, Liepāja, Aizpute, Valmiera un ,protams, liels prieks bija par kolēģiem no Tukuma, Bauskas, Dobeles, Rīgas, Ozolnieku novada un ,protams, arī Jelgavas izglītības iestādēm.

Iepazīstoties ar konferences izvērtēšanas anketām, redzējām, ka šogad izvēlētās konferences tēmas, to saturs bija aktuāls un noderīgs konferences dalībniekiem.

Paldies visiem organizatoriem, lektoriem, dalībniekiem, un tiksimies atkal pēc gada!