Konference Liepāja  “Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”

2019.gada 24. maijā  Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā  notika konferencei pedagogiem “Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”, kurā pielijās arī mūsu skolas izglītības metodiķi.  Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika konferences dalībniekus iepazīstināja ar   metodiskā darba pieredzi un labās prakses piemēriem iekļaujošās izglītības īstenošanā  Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā. Līga Gutnika pastāstīja arī par attīstības centra darbību Zemgales reģionā, kāds atbalsts tiek sniegts citām izglītības iestādēm, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas iekļaujošās izglītības īstenošanā.

Konferencē savā pieredzē dalījās arī  Pelču speciālā internātpamatskola- attīstības centrs, kā arī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs.  Liepājas Universitāte dr.paed. Linda Pavītola pastāstīja par starptautiskā pētījuma “Skolotāju attieksme pret iekļaujošo izglītību” starpposma secinājumiem, kā arī Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centrs vadītāja Inese Stepko pastāstīja par  Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbību Liepājā.