Konference pedagogiem

“Uzdrošinies-zināt, pieņemt, rīkoties, iekļaut”

2020. gada 26. maijā Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs organizēja videokonferenci pedagogiem “Uzdrošinies-zināt, pieņemt, rīkoties, iekļaut”, lai sniegtu atbalstu pedagogiem iekļaujošā mācību procesā un dalītos pieredzē, kas gūta Erasmus + projekta “Iekļaujoša un atbalstoša skola-zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” ietvaros.

Videokonferenci atklāja Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centra direktore Gunda Balode.

Praktizējošā psiholoģe Iveta Aunīte videokonferences dalībniekiem stāstīja par stresa vadību un aktualizēja ieteikumus profesionālās un personīgās izdegšanas profilaksei. Praktizējošā psiholoģe Iveta Aunīte videokonferences dalībniekus mudināja izmantot šo laiku kā iespēju laiku, kurā īstenot un darīt to, ko iepriekš neesam īstenojuši, iesākt kaut ko pilnīgi jaunu.

Uzvedība.lv vadītāja Līga Bērziņa akcentēja pedagoga un izglītojamā mijiedarbības nozīmi iekļaujošā mācību procesā un atbildēja uz videokonferences dalībnieku iesūtītajiem jautājumiem, sniedzot praktiskus ieteikumus dažādu sarežģītu situāciju risināšanā skolā.

Erasmus + projekta “Iekļaujoša un atbalstoša skola-zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” dalībnieces no Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra Līga Gutnika, Marika Cabija, Skaidrīte Čerevko un Dace Ekša dalījās starptautiskajā pieredzē, iepazīstinot ar dažādām radošām metodēm, kuras īstenojamas speciālajā izglītībā, kā arī stāstīja par iekļaujošo izglītību un Itālijas pieredzi izglītojamo segregācijas pārvarēšanā.

Prieks par lielo atsaucību un vēlmi apgūt un uzzināt ko jaunu!

 

Prezentācija: Bērns-Vecāks-Pedagogs