Konference „Skola katram bērnam”

Šī gada 8. oktobrī vairāki mūsu skolas pedagogi piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību  saturā” (Skola2030) astotajā konferencē izglītības praktiķiem un rīcībpolitikas veidotājiem “Skola katram bērnam”. Konference bija veltīta praksēm un sistēmām, ar kuru palīdzību mācīšanās procesā pilnvērtīgi iekļaut katru skolēnu.

Konferenci atklāja un dalībniekus uzrunāja Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Pēc tam dalībniekus uzrunāja Skola2030 I  vecākais eksperts Jānis Vilciņš,      Rīgas  Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs Jānis  Zeimanis un   nesenās mācību satura reformas vadītājs, bijušais Britu Kolumbijas Kanādā izglītības ministra vietnieks      Rods Alens (Rod Allen). Savās runās visi šie speciālisti uzsvēra to, cik nozīmīgi skolēnam ir ne tikai zināt, bet arī saprast un izprast vielu, tādējādi mazāk veicot mehānisku mācīšanos un mazāk sniedzot mehāniskas instrukcijas, bet rosinot skolēnu pašu domāt un meklēt dažādas stratēģijas.

Turpmākajā dienas gaitā pedagogiem bija iespēja piedalīties divās sevi interesējošās darba sesijās. Tajās bija iespēja uzklausīt citu speciālistu viedokli un piedalīties diskusijās.

Visu konferenci caurvija doma, ka, mācoties, skolēnam jāapgūst noteiktas prasmes un iemaņas, bet, lai to varētu izdarīt, skolēnam skolā jābūt arī saprastam un pieņemtam, kā arī jārada atbilstoša vide un apstākļi.