Konference “Vecāks, bērns, sabiedrība”

Lēmums atvērt savas mājas kādam bez ģimenes palikušam bērnam nav viegls. Šī izšķiršanās prasa lielu pārliecību par saviem spēkiem, vēlmi palīdzēt un, galvenais,
– ļoti daudz mīlestības. Un arī sapratni, ka dzīve vairs nekad nebūs tāda pati, kā pirms šī lēmuma.
Lai atbalstītu un iedrošinātu ikvienu ģimeni, kas uzņēmusi bez vecāku gādības palikušu bērnu kādā no ārpusģimenes aprūpes formām, Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija organizē konferenci vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm, skolu un pirmskolu pedagogiem, atbalsta speciālistiem (psihologiem un
sociālajiem pedagogiem), bāriņtiesu un sociālo dienestu pārstāvjiem.
Konferences norises laiks un vieta:
Konference notiks 2020. gada 15. oktobrī Jelgavas pamatskolas “Valdeka” attīstības centrā Institūta ielā 4, Jelgavā.
Konferences formāts:
Konference plānota 50 klātienes dalībniekiem.
Konferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv un vietnē www.facebook.com/VBTAInspekcija.
Pieteikšanās dalībai:
 aicinām pieteikt savu dalību konferencei, sekojot saitei https://www.mitto.me/btikonference-jelgava/pieteikties, kā arī sekot aktualitātēm VBTAI
mājaslapā un sociālajos tīklos par iespējām skatīties konferenci tiešraidē
 līdz 12. oktobrim Jūs saņemsiet atbildi par iespējām piedalīties konferencē klātienē.