KONFERENCE
Bērncentrēta pieeja iekļaujošas izglītības īstenošanā

2019. gada 25. aprīlī
Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā
Institūta ielā 4, Jelgava

09.30-10.00 Dalībnieku reģistrēšanās, kafija.
10.00-10.15 Konferences atklāšana. /Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra direktore Gunda Balode/
10.15-11.00 Individuālas pieejas nodrošināšana mācību iestādē, izmantojot alternatīvās apmācības metodes. /Irēna Domniece – SIA “Iespēju izaugsmei” vadītāja, Montesori pedagogs/
11.00-12.00 Kā mācīt bērniem saskatīt un risināt problēmas? /Līga Bērziņa – Biedrības Latvijas Autisma apvienība valdes priekšsēdētāja/
12.00-12.10 Pārtraukums.
12.10-12.40 Skolas, ģimenes un speciālistu sadarbības nodrošināšana bērna ar speciālām vajadzībām iekļaušanai skolā. /Mg.psych. Baiba Blomniece – Jurāne – klīniskais psihologs, Montesori pedagogs, Marte Meo terapeits, kolēģu treneris, EMDR terapeits/
12.40-13.10 Pusdienas.
13.10-13.30 Iekļaujošās un speciālās izglītības piemēri – starptautiskā pieredze. Erasmus+ projekts “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!” /Mg.paed. Līga Gutnika , izglītības metodiķe Marika Cabija/

Darbnīcas, praktikumi – Erasmus+ mobilitāšu pieredze.

13.30-14.00

Atbalstošas vides un komunikācijas veidošana klasē, kurā mācās bērns ar speciālām vajadzībām.
/Mg.psych. Agita Vimba – psihologs/

14.00-14.30

Atbalstošas vides un komunikācijas veidošana klasē, kurā mācās bērns ar speciālām vajadzībām.
/Mg.psych. Agita Vimba – psihologs/

13.30-14.00

Skolotājs kā vadītājs – atvērta attieksme, pozitīva un atbalstoša mācību vide.
/Mg.paed. Ilze Šteinburga – speciālais pedagogs, izglītības metodiķe/

14.00-14.30

Skolotājs kā vadītājs – atvērta attieksme, pozitīva un atbalstoša mācību vide.
/Mg.paed. Ilze Šteinburga – speciālais pedagogs, izglītības metodiķe/

14.30-15.00 Konferences noslēgums, apliecības.

Pieteikšanās dalībai konferencei elektroniski:

Spiest šeit

vai pa tālr. 23274810
Maksa: EUR 20.84 (iekļauta kafijas pauze un pusdienas) no dalībnieka. Pieteikšanos un samaksu aicinām veikt līdz 16.04.2019. (vietu skaits ierobežots)
Kontaktinformācija: Līga Gutnika, direktora vietniece metodiskajā darbā, tel. 23274810
Konferences noslēgumā tiks izsniegtas apliecības (6 st.).