Jelgavas pamatskolas “Valdekas”-attīstības centra atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem

 vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem

 

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

Speciālista vārds,

uzvārds*

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Direktore

Gunda Balode

16.00- 18.00

Direktora vietniece izglītības jomā

Skaidrīte Čereko

16.00-18.00

Direktora vietniece izlītības jomā

Dace Ekša

16.00-18.00

Direktores vietniece metodiskajā darbā

Līga Gutnika

08.30- 10.30

16.00-18.00

Izglītības metodiķe

Marika Cabija

08.00-10.00

08.00-11.00

 

Izglītības metodiķe

Ilze Šteinburga

17.00-19.00

11.00- 14.00

Izglītības metodiķe

Rūta Kozlova

11.00-12.00

16.00-18.00

Psihologs

Agita Vimba

16.00-18.00

Logopēds

Anita Stāvause

15.30-16.30

15.00-16.30

Speciālais pedagogs –

montesori speciālists

Indra Graudiņa

13.00-14.00

10.00-11.00

Ārsts pediatrs

Ilze Trepša

16.00-18.00

Fizioterapeits

Linda Rimgaile

16.00-18.00

Sociālais pedagogs

Skaidrīte Krastiņa

08.00-11.00

12.00-15.00