Pirmdienās16:00 – 18:00
Otrdienās16:00 – 18:00
Pirmdienās17:00 – 19:00
Trešdienās
Ceturtdienās
08:30 – 10:30
16:00 – 18:00
Pirmdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
08:00 – 11:00
08:00 – 11:00
16:00 – 19:00
 • Sekretāre
  Gunta Hāzenfuse
  63029514
  Gunta.Hazenfuse@izglitiba.jelgava.lv
 • Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
  Raimonds Žaggers
  25650274
 • Medicīnas daļa
  63021014
 • Skolas dežurants
  63029794
 • Psihologs
  Agita Vimba
  26816226
 • Konsultācijas pie psihologa pēc iepriekšēja pieraksta pa mob.tālr. 26816226
  Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās13:30 – 19:30
Otrdienās13:30 – 19:30
Trešdienās13:30 – 19:30
Ceturtdienās09:00 – 17:00
Piektdienās14:00 – 18:00 darbs ar dokumentāciju