„Kustību dinamika 2019“

Projekta ietvaros 2019.gada 2. maijā mūsu  skolēni un pedagogi devās uz Lietuvu, Šauļu logopēdisko skolu, kur iesaistījās gan sportiskās aktivitātēs, gan dejas ritmos. Skolēni izmēģināja savus spēkus trīs dažādās nodarbībās, kuras vadīja lietuviešu projekta dalībnieki. Rītu sākām ar nodarbību līdzsvaram un garam, tad iepazinām pilates, un, lai gūtu patiesu kustību prieku, iemēģinājām deju soļus zumbas nodarbībā. Projekta dalībnieki dalījās pieredzē neformālās  izglītības īstenošanā. Lai kustības un veselīgs dzīvesveids ir mūsu enerģijas avots!