„Kustību dinamika 2019“

 

             Lai veicinātu sadarbību starp Lietuvas un Latvijas speciālās izglītības iestādēm, attīstot veselīgu dzīvesveidu, no 2019.gada aprīļa līdz jūnijam esam iesaistījušies starptautiskā projektā“Kustību piramīda“. Projekta mērķis ir ,attīstot skolu apmaiņu, dot skolēniem un skolotājiem iespēju piedalīties sporta aktivitātēs, deju un kustību korekcijas stundās, kā arī dalīties ar radošām idejām un inovācijām.

           Projekta ietvaros aprīlī projektā iesaistītajās skolās notiek radošo darbu izstādes, kuru nosaukums ir “Augu vesels, stiprs un līksms”. Mūsu skolēnu mākslas darbu izstāde “Latviskās ainavas” ir apskatāma Šauļu logopēdiskajā skolā.

           Šobrīd mūsu skolā var iepazīt Šauļu logopēdiskās skolas 10. klases skolēnu radošo darbu izstādi “Melns un balts”.