Kas manu tautu dara stipru

 

   Latvijas Valsts simtgadē Latviešu valodas aģentūra izdevusi skolēnu radošo darbu krājumu „Kas manu tautu dara stipru”, kurā apkopoti ikgadējā konkursa labākie domraksti, esejas, stāsti un zīmējumi. Konkursā piedalījās gandrīz 900 skolēnu no skolām Latvijā un latviešu skolām pasaulē, krājumā apkopoti 242 skolēnu darbu fragmenti. Grāmatas redaktors ir Valdis Rūmnieks. Šajā grāmatā ir iekļauts arī mūsu skolas 7.klases skolnieka Madara Jumīša radošais darbs. Grāmatā apkopoti uzrunājoši un aizkustinoši darbi, kuros skolēni atklāj Latvijas spēka un stipruma avotus.

    Pateicoties par skolēnu rosināšanu dalībai konkursā un līdzdalību krājuma tapšanā Latviešu valodas aģentūra dāvina mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Natālijai Freimanei grāmatu “Kas manu tautu dara stipru”.