Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

  1. oktobrī pie mums ciemojās Jura Babra leļļu teātris “TIMS” ar skanīgo koncertprogrammu “No pasakas ar dziesmu”.

Dziesmām skanot, mūsu skolēni satikās ar pasaku varoņiem (putniem, zvēriem) no dažnedažādām leļļu izrādēm, piemēram, “Draudzības skola”, “No astes līdz ūsām”, “Skursteņslauķi”, “Nekur nav tik labi kā mājas” un izdejoja pasaku varoņu jautrākās dejas un izdziedāja skanīgākās dziesmas.