Lielā Talka mūsu skolā notika 26. aprīlī, un tajā visi skolas skolēni un darbinieki tika aicināti uzkopt skolas telpas, internātu un skolas apkārtni.

 Paldies visiem talciniekiem!