Mācību grāmatu saņemšanas laiki 2021./22.m.g.

23.08 – 2. kl.               8:00 – 13:00

24.08 – 3., 4.kl.           8:00 – 13:00

25.08 – 5., 6.kl.           8:00 – 13:00

26.08 – 7., 8.kl.           8:00 – 13:00

27.08 – 9. kl.               8:00 – 13:00

26.-27.08.- 1. kl.         8:00 – 13:00