Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss

“Mana zeme skaistā”

 

 

Latvijas pilsētās un novados norisinājās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei.

Skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada vai pilsētas, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

 

Visvairāk balsu saņēmušie mūsu skolas skolēnu darbi tika izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolā. Projekta foto gleznas kā dāvinājums no organizatoriem ir nonākušas skolas īpašumā,  kur ar skolēnu radošo darbu palīdzību atklājas Latvijas skaistums.

Lepojamies ar mūsu skolas godalgoto vietu ieguvējiem:

1.vieta –  Samuels Kohūts 3. klase, kā arī Rubens Danilovičs 3. klase (dalītā vieta),

2.vieta –  Kate Kronberga 5. klase,

3.vieta – Madara Patrīcija Eigita  9. klase.

 

Pateicoties Pils aptiekas iniciatīvai, 21.maijā Jelgavā, Pils aptiekas telpās notika laureātu apbalvošanas pasākums, kurā godināja projekta “Mana zeme skaistā” konkursa labāko darbu autorus Jelgavā un Jelgavas novadā.