Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss

“Mana zeme skaistā”

                Latvijas pilsētās un novados norisinājās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei.

               Skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada vai pilsētas, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

                  Visvairāk balsu saņēmušie mūsu skolas skolēnu darbi tika izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolā. Projekta foto gleznas kā dāvinājums no organizatoriem ir nonākušas skolas īpašumā,  kur ar skolēnu radošo darbu palīdzību atklājas Latvijas skaistums.

Lepojamies ar mūsu skolas godalgoto vietu ieguvējiem:

1.vieta –  Samuels Kohūts 3. klase, kā arī Rubens Danilovičs 3. klase (dalītā vieta),

2.vieta –  Kate Kronberga 5. klase,

3.vieta – Madara Patrīcija Eigita  9. klase.

Pateicoties Pils aptiekas iniciatīvai, 21.maijā Jelgavā, Pils aptiekas telpās notika laureātu apbalvošanas pasākums, kurā godināja projekta “Mana zeme skaistā” konkursa labāko darbu autorus Jelgavā un Jelgavas novadā. 

Latvijas valsts simtgadei veltīts projekts

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss

”Mana zeme skaistā”                

   Arī mūsu skola ir viena no tām Latvijas skolām, kas piedalīsies Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””.

Projekta vīzija ir mudināt un piedāvāt jauniešiem iespēju lepoties ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām, iemūžinot to fotogrāfijās.

Projekta misija – sekojot līdz tehnoloģiju attīstībai piedāvāt Latvijas jauniešiem izklaidējošu, oriģinālu un aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju Latvijas pilsētās un novados.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.

Projekta mājaslapā www.manazemeskaista.lv, katrs skolēns varēs ievietot vienu savu attēlu. Skolēnu darbus varēs aplūkot un par tiem nobalsot jebkurš lapas apmeklētājs. Labāko darbu autori saņems apbalvojumus, un viņu radītie attēli tiks izgatavoti kā foto gleznas. Izgatavotās foto gleznas tiks nogādātas skolās un izvietotas skolas telpās.

Konkursa termiņi:

1.Attēlu ievietošana projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv 2018. gada 15.septembris – 31.oktobris.

2.Balsošana par labākajiem attēliem 2018. gada 1.septembris – 11.novembris.

3.Konkursa rezultātu apkopošana un rezultātu nodošana skolām no 2018.gada 12.novembra līdz 26.novembrim.

4.Foto gleznu izgatavošana 2018. gada 26.novembris – 2019. gada 28.februāris.

5.Foto gleznu izsniegšana skolām un autoru apbalvošana 2019. gada 1.marts – 2019.gada 30.aprīlis.

No šī gada septembra līdz novembrim norisināsies konkursa otrās daļas darbu iesniegšana un balsošana projekta mājaslapā. Attēlus, kurus 2019. gada pavasarī izgatavos kā foto gleznas, pirms nonākšanas skolās, tiks izrādītas plašākai sabiedrībai izstādēs. Pēc izstāžu īstenošanas, darbi nonāks skolās, lai padarītu skaistākas mācību iestāžu telpas un priecētu skolēnus.

Aicinām skolēnus un vecākus atbalstīt un iesaistīties projektā

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””!