Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem
.
            Latviešiem šī diena saistās ar rudens beigu darbiem un ziemas sākumu, tā tiek atzīmēta 10. novembrī. Mārtiņi un ar tiem saistītās tradīcijas ir atspoguļotas dainās kā Mārtiņu tautasdziesmas, piemēram, “Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem”. Mārtiņos beidzas pieguļas laiks, rudens darbu un ganu laiks. Vēl viens Mārtiņu dienas simbols – raibais gailis, ko agrāk kāva un lika galdā, bet tagad to svētku galdā var aizvietot ar veikalā pirkto. Mārtiņi ir arī līksmie svētki, jo beidzas skumjais veļu laiks un sākas ķekatu laiks.  Mūsdienu Latvijas kultūras tradīcijā pieņemts rīkot arī Mārtiņdienas tirdziņu ne tikai pilsētās un pagastos, bet arī skolās, kur skolēni piedāvā pašu veidotos rokdarbus.

Šogad tirdziņu nerīkojam, jo covid – 19 dēļ svētkus svinam klasēs. Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā arī 10. novembrī svētku pasākums notika 5.b un 6.b klasē no plkst. 08.00 – 08.30, 8.b un 9.b klasē svētkus svinējām pēcpusdienā no plkst. 13.25 – 14.05, bet 8. klasē izdziedājām Mārtiņu dziesmas un izdejojām dančus latviešu valodas stundā no plkst. 08. 30 – 09.10. Skolēni labprāt iesaistījās aktivitātēs, bija patīkami sajust priecīgas pārmaiņas, jo latviešu tautas folklorā sakņotās vērtības nodrošina lielisku iespēju realizēt kompetenču pieejā minēto prasmju, vērtību un sasniedzamo rezultātu apguvi, dinamiski darbojoties.

Piektdien, 12. novembrī, Mārtiņdienas pasākums paredzēts 1.,2.,3. klases skolēniem skolas sporta laukumā no plkst. 08. 30 – 09. 10 audzināšanas stundas laikā. Lai jauka un priecīga noskaņa, gatavojoties un svinot svētkus, jo tūdaļ arī Latvijas dzimšanas diena!

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja – Natālija Freimane