“Mārtiņi” pirmsskolā

8. novembrī skolas folkloras kopa ”Valdeka” kopā ar pirmsskolas izglītības grupiņas bērniem un vecākiem svinēja Mārtiņdienu.

Pasākuma dalībnieki bija  tērpušies dažādās maskās un kopīgi izspēlēja pasaku, dziedāja dziesmas un gāja Mārtiņdienas rotaļās.

Paldies mūzikas skolotājai  Dacei Cabei , folkloras kopas ”Valdeka” vadītājām Inai Bromai un Natālijai Freimanei, pirmsskolas skolotājām Vinetai  Vīgantei un Initai Brunavai, kā arī visiem bērniem un vecākiem par jauko pasākumu.