“Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”

                                                           (Aspazija)

 

        2018./2019. m. g., laikā no 17. septembra līdz 15. oktobrim, Jelgavas izglītības pārvalde sadarbībā ar Jelgavas Latviešu biedrību rīkoja Jelgavas pilsētas skolēnu radošo darbu konkursu prozā, pasakas žanrā.

        Radošo darbu mērķis veicināt skolēnos nacionālās identitātes apziņu, emocionālo un radošo pašizpausmi, apgūt prasmi rakstīt literāro pasaku.     

        Pasaku rakstīšanā piedalījās 38 5.–9. klašu skolēni. Izvērtējot skolēnu uzrakstītās pasakas, valodu jomas pedagogu komisija izvirzīja 4 skolēnu literārās pasakas dalībai Jelgavas pilsētas konkursā: Patrīcijas Lukašenko(7.kl.) “Brīnumainā pilsētiņa”, Elizabetes Apses (8. kl.) “Zīle”, Daniela Akerfelda(8. kl.) “Kaķu neparastā dzīve”, Reiņa Bērziņa (9. kl.) “Burvju spalva”. Minēto skolēnu darbi tika iekļauti arī skolas “Radošo darbu vācelītē (2017-2018)”.

      Konkursa žūrija Jelgavas pilsētā, izvērtējot iesniegtos darbus, atzina par labāko Patrīcijas Lukašenko (7.kl.) pasaku “Brīnumainā pilsētiņa”, kas tiks iekļauta Jelgavas pilsētas skolēnu 7. literārās jaunrades grāmatā.

        Jāteic, ka pasaku rakstīšana bija liels izaicinājums skolēniem, jo līdz šim vairāk bijām vingrinājušies dzejas rakstīšanā, un tas daudziem padevās itin labi.  Manuprāt, minētajiem autoriem bija izdevies uzrakstīt interesantas pasakas. Protams, vislielākais prieks par Patrīciju, bet paldies visiem par radošo darbu!

 

Natālija Freimane

(latviešu valodas skolotāja)