Meteņdiena 2024

02.02. plkst. 11.50 pirmskolai un 58 mācību programmas sākumskolas klasēm.
05.02. plkst. 13.00 58 mācību programmas 4.-6. klasei
09.02. plkst. 9.00 59 mācību programmas izglītojamie
Pavasara gaidīšanas svētkus svinēsim skolas aktu zālē!