2019.gada 22. oktobrī mūsu skolas pedagogi viesojās Šauļu logopēdiskajā skolā Lietuvā. Iepazināmies ar  Šauļu logopēdiskās skolas  darbības virzieniem  un  pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā Lietuvā, kā arī piedalījāmies mācību stundās. Pedagogi iepazina starpdisciplinārās stundas: “Baltijas zelts”, “Eņģelis”, “Iepazīsti sevi” un matemātikas stundu par ģeometriskajām figūrām plaknē, kā arī nodarbības logopēdijā. Mums bija iespēja iepazīties ar skolas vidi.

Bija patiess prieks satikt lietuviešu kolēģus, dalīties pieredzē un pārrunāt aktuālus jautājumus.