Metodiskā diena ar Tukuma novada internātpamatskolas administrāciju un atbalsta personālu.

2019. gada 29. maijā mūsu skolā viesojās Tukuma novada internātpamatskolas administrācija un atbalsta personāls.

Jelgavas internātpamatskolas- attīstības centra izglītības metodiķi un atbalsta personāls iepazīstināja kolēģus ar    Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieniem  un savu pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā. Tika pārrunāta arī atbalsta personāla sadarbība ar pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem speciālo vajadzību nodrošināšanai. Viesiem bija iespēja iepazīties ar skolas vidi.