Mūsu skolas pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem

 no Kedaiņiem (Lietuva) un Kokneses.

        Šajā nedēļa mūsu skolā viesojās ciemiņi no Kedaiņu speciālās skolas un Kokneses pamatskolas attīstības centra. Folkloras pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Inu Bromu sveica ciemiņus un iesaistījās kopīgās aktivitātēs.

         Kolēģus uzrunāja skolas direktore Gunda Balode, kas  arī iepazīstināja ar  skolas izglītības procesa organizēšanu Jelgavas pamatskolā ”Valdeka”- attīstības centrā un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā. Direktores vietniece Līga Gutnika dalījās pieredzē par atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamajiem, vecākiem un citu izglītības iestāžu pedagogiem.

 Turpmākajā dienas gaitā pedagogi devās vērot mācību stundas. Ciemiņi varēja piedalīties “Montesori” metodes nodarbībās, kuras vadīja Indra Graudiņa.

 Kolēģiem bija iespēja vērot ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, kuras vadīja skolotājas R. Brīvmane un S. Krūmiņa. Saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par rehabilitācijas procesu skolā un vingrojumu kompleksu izstrādi.

 Savukārt interaktīvi un radoši matemātikas stundas  8., 9.klasei vadīja skolotāja J. Kokina, un 2.klasei skolotāja I.Zariņa.

Pedagogiem no Lietuvas bija liela interese par mācību procesa plānošanu un organizēšanu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, vides pielāgošanu un metodiskajiem materiāliem.

Skolotāja Lelde Dombrovska  demonstrēja kompetencēs balstītu mācību stundu “Draugu” klasē.  

Noslēgumā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar skolas vidi un piedalīties diskusijā par esošo situāciju un gaidāmajām pārmaiņām izglītības jomā.

Kolēģus no Lietuvas iepazīstinājām arī ar Jelgavu un pilsētas ievērojamākajiem apskates objektiem.