Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau desmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

Arī mūsu skolas 7., 8. un 9.klases skolēni no 16. līdz 18. oktobrim iesaistījās “Labo darbu nedēļā”, lai ar pašu veidotām aktīvajām rotaļām, ieinteresētu un iepriecinātu jaunāko klašu skolēnus. Spēles veidotas ar domu, lai pēc stundām jaunāko klašu skolēni varētu aktīvi pavadīt laiku. Izveidotās spēles 7., 8., 9. klašu skolēni dāvināja mazajiem draugiem. Rotaļu pēcpusdienas notika draudzīgā gaisotnē, kurā jaunāko klašu skolēni izmēģināja savus spēkus katrā aktīvajā spēlē un ieguva diplomus.

16. oktobrī 9. klases skolēni organizēja spēļu pēcpusdienu 4.klases skolēniem. 9.klases skolēni bija izveidojuši 7 spēles un diplomus labākajiem spēlētājiem.

17.oktobrī skolas aktu zālē 7.klases skolēni izspēlēja savas veidotās spēles ar 3.klases bērniem. Arī 7.klases skolēni bija izveidojuši 10 spēles un diplomus.

Savukārt 18.oktobra pēcpusdienā satikās 8.klases un 2.klases skolēni, lai izspēlētu 8.klases skolēnu veidotās aktīvās rotaļas. 8.klases skolēni bija sagatavojuši 10 spēles un diplomus.

Paldies matemātikas skolotājai Guntrai Gulbei par ideju un iedrošinājumu!

Paldies skolēniem un vecākiem par radošiem aktīvo spēļu risinājumiem, lai garajos rudens vakaros var spēlēt pašu veidotas spēles!

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!