Vakaros tālu staro internātskolas gaišie logi kā lielas, dzīvas šūnas. Aiz tiem – tik daudz sapņu, cerību, draudzības… Audzinātāji, skolotāji, mediķi, auklītes un citi darbinieki nežēlo pacietību, gudrību, sirds siltumu, vēlēdami bērniem iet baltus un taisnus ceļus.

2019./2020. m. g. skolā mācās 170 izglītojamie.

Pirmskolai

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 01015311

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 01015411

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611

Skolai

Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem 21015211

Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 21015311

Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām 21015411

Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611

Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811

Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 21015911

  Skolā tiek nodrošināta: Ēdināšana 4 reizes dienā, modernas un pielāgotas telpas skolēniem ar kustību traucējumiem, Montesori metodes kabinets un sajūtu telpa, transports, medicīniskā rehabilitācija (ārstnieciskā vingrošana, peldēšana kā arī fizikālās terapijas procedūras).