2018. gada 4.oktobrī Jelgavas 1.internātpamatskolas-attīstības centra 5.-6.klašu izglītojamie piedalījās Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas organizētajā pasākumā “Esi drošs un vesels”, kurš notika Jelgavas 3.sākumskolas sporta laukumā. Pasākums notika sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “ Jelgavas izglītības pārvaldi” .

Pasākuma mērķis- vērst izglītojamo uzmanību drošībai un veselībai. No katras pilsētas izglītības iestādes piedalījās viena komanda. Mūsu skolas komandu pārstāvēja 17 izglītojamie no 5.un 6.klases.

Aktivitātēs, radošajās darbnīcās kopā ar profesionāļiem no Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas, JPPP Patruļdienesta nodaļu, VP ZRP Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoriem, Jelgavas pilsētas jaunsargu vienību, Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta Zemgales reģiona Jelgavas nodaļu, Jelgavas pilsētas sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļas speciālistiem un citiem profesionāļiem izglītojamie varēja novērtēt savas prasmes un spējas dažādos ar drošību un veselību saistītajos jautājumos. Pasākuma laikā izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar speciālajām policijas automašīnām, to ekipējumu.

Pasākuma noslēgumā visas komandas tika apbalvotas un uzvarēja draudzība!