Pašūpoji, bāleliņi,

           Došu olu, došu olu!

                Man vistiņas dētin dēja,

                      Kladzināt kladzināja!

 
  1. gada 25. aprīlī skolas sporta laukumā folkloras kopas “Valdeka” vadītājas Ina Broma un Natālija Freimane organizēja jautru pasākumu
(1. – 5.)klašu audzēkņiem. Kopīgi ieskandinājām Lieldienas, dziedot tautas dziesmas “Šūpojies tautu meita”, “Silta, silta saulīte”, kā arī gājām rotaļās un ripinājām oliņas. Kad dziesmas bija nodziedātas, visi dalībnieki sadalījās 2 grupās. Pirmā grupa kopā ar skolotāju Inu Bromu ripināja olas, kuras skolēni (3. klase) paši bija nokrāsojuši, bet otra grupa gāja rotaļās: “Juku, juku, sīki putni”, “Neguli, saulīte”, “Lustīgais dancotājs”, “Mucenieks”, “Zvirbul’s brauca kaņepēs”, “Es tik bij’ viens bagāts koks” u.c., kuras vadīju es (Natālija Freimane). Kad 1. grupas dalībnieki bija gana darbojušies ar olu ripināšanu, tad nāca rotaļāties, turpretim tie, kas bija parotaļājušies, devās ripināt olas. Svētkus svinot, nevar iztikt bez gardas maltītes, tāpēc arī šajā reizē mums ļoti labi garšoja pašu vārītās olas, kuras apēdām, aizgājuši uz klasi.

                                                                                      Ina Broma un Natālija Freimane

Lieldienu pasākums skolas sporta laukumā 2019. gada 25. aprīlī

                                       Latviešu tautas rotaļa “Neguli, saulīte”

 

Olu ripināšanas sacensības

Latviešu tautas rotaļas Zvirbul’s brauca kaņepēs” un “ Es tik bij’ viens bagāts koks”