Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, skolas – centra telpās bez maksas

realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 8 stundu programmu.

 

 

23.08.2023.

30.08.2023.-divas grupas

 

,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.” (8 st.)

Mērķauditorija –  PII pedagogi, sākumskolu pedagogiem:

Programma ir veidota, lai paaugstinātu pedagogu profesionālās kompetences par pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu mācību procesā bērniem ar dažādiem/vairākiem funkcionālajiem traucējumiem. Iespēja pedagogiem praktiski darboties un dalīties pieredzē, pilnveidot un izmēģināt dažādas darba metodes, kas ir atbilstošas bērna prasmju līmenim. Aktualizēt alternatīvās komunikācijas metodes un bērnu sensoro spēju attīstības īpatnības.

Kursu tēmas:

  • Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi.
  • Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.
  • Darbs ar agresīviem bērniem,   bērniem ar uzvedības traucējumiem. Pozitīva disciplinēšana.
  • Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.
  • Sensomotoro spēju attīstības īpatnības.
  • Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.
  • Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.

 

 Pieteikšanās kārtība:

– elektroniski, aizpildot anketu

Uz 23.08.2023.

https://forms.gle/9qT9PGzHmd1baCS96

 

Uz 30.08.2023.

Pirmsskolas pedagogiem

https://forms.gle/Ddm2fF7xURfnT2uW9

Sākumskola pedagogiem

https://forms.gle/Ddm2fF7xURfnT2uW8

 

 

P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810,

e- pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.