Pedagogu profesionālās pilnveides kursu

piedāvājums augustā

Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, skolas – centra telpās bez maksas

realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 8 stundu programmu:

,, Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamosar speciālām vajadzībām “

18.08.2022. –  Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti..

18.08.2022. – Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti.

29.08.2022. – Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti.

Programma ir veidota vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogiem kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem/vairākiem attīstības traucējumiem ar mērķi apgūt jaunas zināšanas, praktiskus darba paņēmienus, kas sekmēs izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu izglītības procesā.

Kursu tēmas:

  • Iekļaušanu veicinošas izglītības pamatnostādnes. Jaunumi normatīvajā regulējumā.
  • Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.
  • Atbalsta modeļi skolēniem ar dažādām speciālām vajadzībām. Stratēģijas izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem. Diferencēta pieeja mācību procesam. Situāciju analīzes.
  • Atgādņu gatavošana un izmantošana.
  • Individuālo izglītības apguves plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

.

Pieteikšanās kārtība:

– elektroniski, aizpildot anketu

Uz 18.08.2022

https://forms.gle/e3zwA2xQKLKsojDS7

Uz 29.08.2022.

https://forms.gle/RgzMETFe1zv7o

P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810,

e- pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.