Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, skolas – centra telpās bez maksas

realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 8 stundu programmu.

 

 

13.06.2023.- divas grupas

14.06.2023.-divas grupas

,,Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām.” (8 st.)

Mērķauditorija Vispārējās izglītības iestādes pedagogi:

Programma veidota kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām pedagoģiskā procesa mērķtiecīgai plānošanai organizēšanai un vadīšanai. Programma veicinās dziļāku izpratni par iekļaujošo izglītību, aktualizēs labās prakses piemērus. Pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai organizētu un vadītu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Pedagogiem būs iespēja, strādājot praktiski, apgūt jaunas darba metodes bērnu vispārējās attīstības veicināšanā.

Kursu tēmas:

Iekļaušanu veicinošas izglītības pamatnostādnes. Jaunumi normatīvajā regulējumā.

Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.

Atbalsta modeļi skolēniem ar dažādām speciālām vajadzībām.

Stratēģijas izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem. Diferencēta pieeja mācību procesam. Situāciju analīzes.

Atgādņu gatavošana un izmantošana

Individuālo izglītības apguves plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Pieteikšanās kārtība:

nosūtot uz Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv pieteikumu ar sekojošu informāciju:

  • e-pastu,
  • dalībnieka vārdu, uzvārdu,
  • mācību priekšmets/ amats,
  • izglītības iestādi,
  • telefona numuru

 

P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots.